Gedragscode voor leveranciers

MWingz beschouwt mens, maatschappij en planeet als zijn kernpijlers en wil bijdragen aan economische, ecologische, technologische en sociale vooruitgang door duurzame ontwikkeling te realiseren.

Leveranciers

  • MWingz beschouwt mens, maatschappij en planeet als zijn kernpijlers en wil bijdragen aan economische, ecologische, technologische en sociale vooruitgang door duurzame ontwikkeling te realiseren.
  • MWingz streeft naar duurzame groei door van sociale, maatschappelijke en milieuvraagstukken een prioriteit te maken.
  • MWingz wil dat technologische bijdragen voordelig zijn, ethisch en met respect voor de mensenrechten en vriendelijker voor het milieu om individuen, gemeenschappen en hele naties het vertrouwen te geven om voordeel te halen uit de digitale wereld.
  • MWingz streeft ernaar digitale ongelijkheden te verminderen door inclusieve oplossingen aan te bieden die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.
  • MWingz eist van al zijn leveranciers dat zij een aantal principes toepassen in hun hele toeleveringsketen om de hierboven beschreven doelen te bereiken.

We change the game!

Contact

We can change the
game together!

Naar het contactformulier

MWINGZ – BV/SRL
RPM/RPR: Bruxelles – Brussel
info@mwingz.be